Nákupní taška je zatím prázdná

Je tu prázdno.
V klidu si vyberte.

Jít nakupovat

Březen 2024

Synergie Jamf a MS Intune: Efektivnější hromadná správa zařízení

Jamf a Microsoft Intune patří mezi nejvýznamnější nástroje pro správu mobilních a stolních zařízení v podnikovém prostředí. Obě platformy poskytují rozsáhlé možnosti správy, zabezpečení a integrace pro širokou škálu zařízení, ale každá z nich má svá specifika a ideální využití. V tomto článku se podíváme na klíčové vlastnosti obou systémů, porovnáme je a zjistíme, jak mohou spolupracovat, aby poskytly ještě komplexnější řešení pro správu zařízení.

 

 

Jamf – vládce Apple ekosystému

Jamf je synonymem pro hromadnou správu Apple zařízení. Jeho hloubková integrace s Apple ekosystémem umožňuje firmám využít plný potenciál iPhonů, iPadů, Maců a Apple TV. Od automatizace nasazení, přes konfiguraci až po zabezpečení – Jamf nabízí komplexní řešení pro snadnou a efektivní správu Apple zařízení. S funkcemi jako jsou samoobslužné portály, pokročilá inventarizace a integrace s Apple Business Managerem, Jamf zjednodušuje IT operace a zvyšuje bezpečnost.

 

 

Microsoft Intune – univerzální správce zařízení

Na opačném konci spektra stojí Microsoft Intune, který představuje univerzální řešení pro správu zařízení a aplikací napříč nejrůznějšími platformami. Intune, součást oblíbeného balíčku Office 365, nabízí flexibilní správu zařízení, aplikací a přístupu v cloudovém prostředí. Jeho schopnost integrovat se s Azure Active Directory a podporovat širokou škálu zařízení činí z Intune ideální volbu pro firmy hledající jednotnou platformu pro správu svých zařízení.

 

 

Synergie a integrace – když se světy spojí

Přestože Jamf a Microsoft Intune mohou na první pohled vypadat jako konkurenti, jejich integrace odhaluje jedinečnou synergetickou vazbu, která umožňuje firmám využívat to nejlepší z obou světů. Propojením Jamf Pro s Microsoft Intune, firmy mohou posílit zabezpečení a správu zařízení tím, že využijí Jamf pro detailní správu Apple zařízení a zároveň aplikují bezpečnostní politiky a compliance reporting přes Intune.

 

Tato integrace znamená, že zařízení spravovaná v nástroji Jamf mohou být automaticky registrována do Microsoft Entra ID (dříve Azure AD) a podléhat politikám podmíněného přístupu nastaveným v Intune. To zajišťuje, že jen zařízení splňující bezpečnostní politiky mají přístup k citlivým firemním datům, což výrazně zvyšuje bezpečnostní profil organizace.

 

Implementace a konfigurace – klíč k úspěchu

Pro využití této integrace je nezbytné nakonfigurovat spojení mezi Jamf Pro a Microsoft Intune, čímž se umožní sdílení informací o shodě zařízení s politikami firmy. Tento proces vyžaduje, aby administrátoři nastavili Jamf Pro k odesílání údajů o stavu shody zařízení Apple do Microsoft Entra ID, což poskytuje holistický pohled na bezpečnost a správu všech zařízení v síti organizace. Důležité je, že i v případě více instancí Jamf Pro lze všechny připojit k jedinému tenantovi Entra ID, což umožňuje centralizovanou správu a kontrolu.

 

 

Výhody integrace

Integrace Jamf a Microsoft Intune přináší několik klíčových výhod pro firmy, které chtějí zefektivnit správu zařízení a posílit bezpečnost:

  • Rozšířená bezpečnost: Kombinace podmíněného přístupu a shody s politikami z Intune a detailní správy zařízení Apple z Jamf poskytuje robustní bezpečnostní rámec.
  • Flexibilita a rozsah: Možnost spravovat různé typy zařízení z jediného rozhraní zjednodušuje IT operace a zvyšuje efektivitu.
  • Zlepšená uživatelská zkušenost: Automatizace a samoobslužné možnosti snižují potřebu manuální intervence IT týmů a zvyšují spokojenost uživatelů.
  • Centralizovaná správa: Integrace umožňuje IT týmům získat úplný přehled o stavu a bezpečnosti všech zařízení ve firmě z jednoho místa.

 

Integrace Jamf a Microsoft Intune představuje synergetickou strategii, která umožňuje firmám optimalizovat správu zařízení a zabezpečení napříč celým spektrem technologií. Při správném nastavení a konfiguraci může tato kombinace posunout správu zařízení na novou úroveň, což přináší výhody nejen IT týmům, ale všem uživatelům v organizaci.

 

Jako certifikovaný partner jsme připraveni vám s nastavením a optimalizací vašeho prostředí za pomocí Jamf a Microsoft Intune asistovat. Rozumíme složitosti a výzvám spojeným s moderní správou zařízení a jsme zde, abychom vám pomohli tyto výzvy překonat. Naše znalosti a zkušenosti s oběma platformami nám umožňují poskytovat nejen technickou podporu, ale i strategické poradenství, abychom zajistili, že vaše řešení správy zařízení je co nejefektivnější a nejbezpečnější. S naší pomocí můžete využít plný potenciál integrace Jamf a Microsoft Intune a posunout vaše IT operace na novou úroveň.