Nákupní taška je zatím prázdná

Je tu prázdno.
V klidu si vyberte.

Jít nakupovat

Staráme se o Apple pozitivní firmy a podnikatele. Nabízíme hardware a IT služby.

Zásady zpracování osobních údajů a GDPR

Vážená paní / vážený pane,
tímto dokumentem vás informujeme o způsobu zacházení s vašimi osobními údaji společností wefree care, s.r.o., se sídlem Francouzská 299/98, PSČ 101 00, IČO: 06287123, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. zn. C 278973 (dále jen „Správce“). V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem jednání o smlouvě, respektive o provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Vaše osobní údaje může správce zpracovávat za účelem:

 • Možnosti automatického doplnění vašich údajů do kupní smlouvy
 • Vytvoření kupní smlouvy na vaší žádost
 • Kontaktování za účelem nabídky služeb a zboží Správce, zejména zasílání obchodních nabídek Správce.

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat I další zpracovatelé:

 • Dropbox
 • Apple
 • Google
 • Raynet
 • MailChimp
 • SendGrid
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • vyžádat si výpis k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracováváné osobní údaje aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je nezpracovává na základě jiného právního důvodu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce může zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

Při registraci budete požádání o udělení souhlasu s těmito podmínkami. Při objednávce potvrzujete Váš souhlas společně s potvrzením obchodním podmínek. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu obchod@wefree.cz.

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Kontaktní a doručovací adresa
 • Název firmy, IČ, DIČ a sídlo firmy